Ouderschap

Dit onderdeel van het SiP project richt zich specifiek op de seksualiteitsbeleving van jonge ouders. Hiermee willen we beter begrijpen hoe de komst van een kind partnerrelaties en seksualiteit beïnvloedt.

Wie kan er mee doen?

Om aan deze studie te kunnen deelnemen, moet u Nederlandstalig zijn, in een heteroseksuele relatie zitten en samen met uw partner, waarmee u samenwoont, ouder zijn van één of meerdere kinderen waaronder een baby met de leeftijd van 3 tot 12 maanden. Het is belangrijk dat zowel u als uw partner de online vragenlijst invullen omdat we de partnerrelatie door de ogen van beide partners willen onderzoeken.

Hoe verloopt de studie?

We vragen u om een vragenlijst in te vullen die peilt naar verschillende aspecten van uw relatie en seksualiteit daarbinnen. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 25 minuten van uw tijd in beslag nemen. U hoeft de vragenlijst niet in een keer in te vullen; u kunt tussentijds uw antwoorden opslaan en op een ander moment (binnen 1 week) verder gaan waar u gebleven was. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat u de vragenlijst invult op een persoonlijke telefoon of computer, in ieder geval niet een die u deelt met uw partner (anders raken jullie antwoorden met elkaar vermengd)!

Risico’s & Voordelen

Uw deelname aan deze studie houdt geen enkel gezondheidsrisico in.
Deelname aan de studie zou wel een confrontatie kunnen zijn met een gevoelig thema, namelijk relationele en seksuele tevredenheid. Indien u dit wenst, kan u steeds bij een hulpverlener terecht voor een ondersteunend gesprek. U kunt daarvoor contact opnemen met het Centrum voor klinische seksuologie en sekstherapie.

U heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek; u kan wel, door het delen van uw ervaringen, bijdragen aan een beter begrip van relaties en seksualiteit in het postpartum. We hopen de uitkomsten van deze studie te kunnen gebruiken in de hulpverlening van koppels na de bevalling.

Wat u nog moet weten:

  • Deze studie opgesteld is na evaluatie door EC Onderzoek UZ/KU Leuven.
  • Uw deelname is vrijwillig; er kan op geen enkele manier sprake zijn van dwang.
  • De gegevens die in het kader van uw deelname worden verzameld, zijn volledig anoniem. Er worden geen persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, enz. verzameld. Bij de publicatie van de resultaten is uw anonimiteit verzekerd.
  • Indien u extra informatie wenst, kan u altijd contact opnemen met de onderzoekers
  • Als u vragen hebt met betrekking tot uw rechten als deelnemer aan de studie, kan u contact opnemen met de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven (ec@uzleuven.be; 016 34 86 00 (werkdagen tussen 10 en 11 uur))

Als u bijkomende informatie wenst, maar ook ingeval van problemen of als u zich zorgen maakt, kan u contact opnemen met de onderzoeker Sofia Prekatsounaki of Prof. Dr. Paul Enzlin.

Help je ons seksualiteit bij jonge ouders beter te begrijpen?

%d bloggers liken dit: