LAT-relaties

Dit onderdeel van het SiP project richt zich specifiek op de seksualiteitsbeleving van koppels die niet met elkaar samenwonen (Living Apart Togerther, LAT). Hiermee willen we beter begrijpen hoe deze relatievorm partnerinteracties en seksualiteit beïnvloedt.

Wie kan er mee doen?

Om aan deze studie te kunnen deelnemen, moet u 18 jaar of ouder zijn, een relatie hebben maar niet samenwonen met uw partner. Het kan gaan om een heteroseksuele, homoseksuele of lesbische relatie. Het is niet noodzakelijk dat uw partner ook participeert, maar dit is zeker van toegevoegde waarde voor ons onderzoek!

Hoe verloopt de studie?

We vragen u om een aantal vragenlijsten in te vullen die peilen naar verschillende aspecten van uw relatie en seksualiteit daarbinnen. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 25 minuten van uw tijd in beslag nemen. De vragenlijsten worden afgenomen via het online platform Qualtrics en dat kan u doen wanneer dit voor u het best past. U hoeft de vragenlijsten niet in één keer in te vullen; u kunt tussentijds uw antwoorden opslaan en op een ander moment (maximaal binnen 1 week) verder gaan. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat u de vragenlijst invult op een persoonlijke telefoon of computer, in ieder geval niet een die u deelt met uw partner (anders raken jullie antwoorden met elkaar vermengd)!

Risico’s & Voordelen

Uw deelname aan deze studie houdt geen enkel gezondheidsrisico in.
Deelname aan de studie zou wel een confrontatie kunnen zijn met een gevoelig thema, namelijk relationele en seksuele tevredenheid. Indien u dit wenst, kan u steeds bij een hulpverlener terecht voor een ondersteunend gesprek. U kunt daarvoor contact opnemen met het Centrum voor klinische seksuologie en sekstherapie.

U heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek; u kan wel, door het delen van uw ervaringen, bijdragen aan een beter begrip van relaties en seksualiteit binnen LAT-relaties! We hopen de uitkomsten van deze studie te kunnen gebruiken in de hulpverlening van koppels die voor deze relatievorm kiezen.

Wat u nog moet weten:

  • Deze studie opgesteld is na evaluatie door EC Onderzoek UZ/KU Leuven.
  • Uw deelname is vrijwillig; er kan op geen enkele manier sprake zijn van dwang.
  • De gegevens die in het kader van uw deelname worden verzameld, zijn volledig anoniem. Er worden geen persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, enz. verzameld. Bij de publicatie van de resultaten is uw anonimiteit verzekerd.
  • Indien u extra informatie wenst, kan u altijd contact opnemen met de onderzoekers
  • Als u vragen hebt met betrekking tot uw rechten als deelnemer aan de studie, kan u contact opnemen met de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven (ec@uzleuven.be; 016 34 86 00 (werkdagen tussen 10 en 11 uur))

Als u bijkomende informatie wenst, maar ook ingeval van problemen of als u zich zorgen maakt, kan u contact opnemen met de onderzoekers Lisa van Espen (lisa.vanespen@student.kuleuven.be), Valerie Bils (valerie.bils@student.kuleuven.be), de onderzoeksprojectbegeleider Sofia Prekatsounaki of de verantwoordelijke Professor Prof. Dr. Paul Enzlin.

Help je ons seksualiteit in LAT-relaties
beter te begrijpen?

%d bloggers liken dit: