De Koppelstudie

Deze studie maakt deel uit van een groter onderzoeksproject dat als doel heeft om beter te begrijpen hoe seksualiteit binnen partnerrelaties werkt. We richten ons daarbij op heteroseksuele, homoseksuele en lesbische relaties. In al deze relatiecontexten zijn we geïnteresseerd in de manier waarop twee partners met elkaar omgaan, en hoe hun seksualiteitsbeleving daardoor beïnvloed wordt.

Eén manier waarop we daar inzicht in willen krijgen, is een koppelstudie. Deze koppelstudie heeft twee onderdelen: (1) een online vragenlijsten-onderdeel, en (2) een online dagboek-onderdeel met relatie-opdrachten. Door deze onderdelen te combineren, en beide partners in de studie te betrekken, willen we zo veel mogelijk gedetailleerde informatie verzamelen over hoe partners dagelijks hun relatie vormgeven, en wat het verband is tussen die dagelijkse interacties en seksualiteit binnen een partnerrelatie. Je kan samen met je partner kiezen of jullie alleen aan het eerste of ook aan het tweede onderdeel willen meedoen.

Hieronder hebben we wat (soms heel erg) uitgebreide informatie bij elkaar gebracht, zodat je een zo goed mogelijk beeld kan vormen van wat de studie inhoudt en hoe we jouw onderzoeksgegevens gaan verwerken. We beantwoorden daarmee veel mogelijke vragen, maar beginnen met de grootste:

Waarom zou je meedoen?

Wel, daar zijn minstens 3 hele goede redenen voor!

Karma punten
wie wil die niet?!

Door deelname aan deze studie draag je bij aan een beter begrip van seksualiteit in de context van een partnerrelatie. Het identificeren van factoren die seksualiteit binnen partnerrelaties beïnvloeden kan zowel voor hulpverlening als voor seksuele educatie waardevol zijn, en helpen om de seksualiteitsbeleving van koppels te verbeteren.

Date-night budget
klein maar fijn

Je krijg als koppel een compensatie van:
€ 5 euro voor het online vragenlijsten-onderdeel
€ 30 euro voor het online dagboek-onderdeel (op voorwaarde dat elk van jullie niet meer dan 5 ‘antwoordmomenten’ heeft gemist)
€ 5 euro na het invullen van de vragenlijsten drie maanden later.

Wetenschappelijke inzichten
over je (seksuele) relatie

Als je aan het online dagboek-onderdeel meedoet, krijg je wetenschappelijke informatie en opdrachten over relaties en seksualiteit, die jou samen met je partner laten reflecteren en communiceren over jullie relatie. Aan het einde van de studie kan je ook een visualisatie krijgen van jouw persoonlijke responsen tijdens dit onderdeel, voor nog meer zelfinzicht.

Wie kan er mee doen?

 • Heteroseksuele koppels, waarbij beide partners ouder zijn dan 18 jaar en de vrouwelijke partner pre-menopausaal is en niet ouder dan 50 jaar;
 • Lesbische koppels waarbij beide partners ouder zijn dan 18 jaar, pre-menopausaal en niet ouder dan 50 jaar;
 • Homoseksuele koppels waarbij beide partners ouder zijn dan 18 jaar en minimaal één van de partners niet ouder is dan 50 jaar.

Voor alle koppels geldt dat zij een vaste, monogame relatie moeten hebben van minimaal 6 maanden, dat de partners met elkaar samenwonen en in de laatste 4 weken minimaal één keer (manuele, orale, vaginale of anale) seks hebben gehad, Nederlands spreken, niet zwanger zijn, geen kinderen hebben jonger dan 1 jaar*, en momenteel niet in behandeling zijn voor een seksueel probleem.

Voor het tweede deel van de studie wordt er gebruik gemaakt van een mobiele telefoon applicatie. Daardoor is deelname aan deze studie technisch mogelijk alleen indien beide partners van een koppel in het bezit zijn van een mobiele telefoon met toegang tot het internet. (Deelname aan het eerste onderdeel is altijd wel mogelijk!)

Hoe verloopt de studie?

1. Online vragenlijsten:
Bij aanmelding voor deze studie, word je uitgenodigd om online een aantal vragenlijsten in te vullen over jouw relatie en seksualiteit. Om als koppel te kunnen deelnemen moet jouw partner zich ook aanmelden en dezelfde vragenlijsten invullen.

Het invullen van de online vragenlijsten zal ongeveer 45 minuten duren. Je krijgt daarna twee keuzes: (1) je kan jouw deelname aan de studie hier stoppen, of (2) je kan aangeven dat je ook aan het tweede deel van de studie wenst deel te nemen.

2. Online dagboek met relatie-opdrachten:
Als je aangeeft ook aan het tweede deel van de studie te willen deelnemen, ontvang je een mail met instructies om de applicatie, die voor de studie wordt gebruikt, te downloaden op jouw mobiele telefoon. Wanneer ook jouw partner heeft aangegeven aan dit deel van de studie te willen deelnemen, en jullie beiden de applicatie hebben gedownload, kunnen jullie met deze online dagboek-studie van start gaan. Deze dagboek-studie duurt 22 dagen en heeft een eenmalige follow-up (na-bevraging) na drie maanden.

 • Dagelijkse vragen: Eigenlijk vragen we je om 22 dagen lang een digitaal dagboek bij te houden. Dat houdt in dat je elke avond een aantal vragen beantwoordt via een app op je mobiele telefoon. Het beantwoorden van de vragen duurt steeds ongeveer 2 minuten en je krijgt elke avond om 20.00 uur een reminder hiervoor via de app. Het is de bedoeling dat je de vragen beantwoordt voor het slapen gaan (of iets eerder), maar in elk geval vóór middernacht (tot 23.59). Daarna vervalt dit ‘antwoordmoment’ en tellen jouw antwoorden niet meer mee.

 • Relatie-opdrachten: Naast deze dagelijkse vragen, ontvang je ook Informatie over verschillende aspecten van relaties en seksualiteit, en een aantal Opdrachten. Ongeveer de helft van de deelnemende koppels ontvangt deze informatie en opdrachten verspreid in de loop van de 22 ‘dagboek-dagen’, de andere helft ontvangt ze helemaal aan het einde. Wanneer jij en je partner de informatie en opdrachten ontvangen, wordt bepaald aan de hand van geautomatiseerde willekeurige toewijzing.
  • Worden jullie toegewezen aan de eerste groep? Dan krijgen jullie via de app in totaal 9 opdrachten, verspreid over de periode van de dagboekstudie. Sommige daarvan moet je apart van elkaar doen, andere samen. De tijd voor het uitvoeren van die opdrachten varieert tussen 5 en 20 minuten. Slechts één opdracht in de hele studie zal een stuk langer duren, namelijk 60 minuten.
  • Worden jullie toegewezen aan de tweede groep? Dan ontvangen jullie alle informatie en opdrachten helemaal aan het einde van jullie deelname, om samen in jullie eigen tempo te lezen en uit te voeren.

 • Vragenlijsten: Op dag 22 vullen alle deelnemers online een aantal vragenlijsten in. Het invullen van die vragenlijsten zal ongeveer 30 minuten duren.
 • Vragenlijsten: Drie maanden na afloop van de studie vullen alle deelnemers nogmaals, online, een aantal vragenlijsten in. Ook hier moet je ongeveer 30 minuten voor rekenen.

Risico’s/Ongemakken

Voor zover ons bekend houdt deelname aan dit onderzoek geen risico’s in voor de deelnemers. De gegevens worden anoniem verwerkt zodat je privacy volledig gegarandeerd blijft (zie verder). Een ongemak dat met dit onderzoek verbonden is, is dat je geconfronteerd wordt met vragen over een erg persoonlijk en intiem onderwerp en dat de mogelijkheid bestaat dat je de confrontatie met een bepaalde vraag niet prettig vindt. Daarnaast wordt tijdens de studie de communicatie tussen partners geïntensifieerd, waardoor nieuwe inzichten over de (seksuele) relatie kunnen ontstaan. Tot slot vraagt het beantwoorden van de dagelijkse vragen van het tweede studieonderdeel, net als het uitvoeren van de opdrachten, tijd. Door op voorhand aan te geven hoeveel tijd je zal nodig hebben, hopen we de tijdsinvestering voorspelbaar te maken.

Deelname

Je deelname gebeurt op vrijwillige basis. Je mag ook elk moment besluiten om je deelname te beëindigen, zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven. Jullie compensatie zal wel afhangen van de onderdelen die jullie gezamenlijk hebben afgerond, zoals beschreven in het schema hierboven.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens die je in het kader van deze studie verstrekt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Persoons- en contactgegevens (zoals emailadressen) zullen opgeslagen worden los van je antwoorden op alle onderzoeksvragen, en zullen daarbij beveiligd worden door een wachtwoord. Deze gegevens zullen alleen voor de hoofdonderzoeker te raadplegen zijn. Je antwoorden op de onderzoeksvragen zullen geanonimiseerd worden voor alle data-analyses.

Om koppelinteracties en relationele processen te kunnen analyseren, zullen jouw gegevens wel aan de gegevens van jouw partner gekoppeld worden. Daarbij zal in geen enkel geval informatie over jou of jouw antwoorden op de onderzoeksvragen gedeeld worden met of zichtbaar gemaakt worden voor je partner.

*Heb je een kindje jonger dan 1 jaar? Dan verwijzen we je graag naar het speciale (en kortere!) deel van het onderzoek speciaal voor kersverse ouders.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust via het contactformulier, of mail ze naar vragen@seksualiteitinpartnerrelaties.be

Wetenschappelijke inzichten,
Date-night budget en Karma punten?

%d bloggers liken dit: